Meie ajalugu

Aktsiaselts INFORING, asutatuna 1995.aastal, kujutab endast Eesti ühte suuremat informatsioonilist multimeediakeskust Eestis. INFORING on suur kirjastus, mis laseb välja enam kui kümme perioodilist ajalehte ja ajakirja (nädalaajalehed – Infopress, TV Nedelja, TV Saatekava, Doska Objavlenii, Didgest, ristsõnakogumikke – Divantšik, Ristmik, MegaKross, Sudoku, ajakiri - Dom.Sad.Ogorod), samuti on teadvustava, informatsioonilise ja reklaamiseloomu video-audiomaterjalide produtsendiks.

TNS Emor andmetel moodustab igakuuliste lugejate arv enam kui 300 000 inimest, kirjastus ise aga on tänase päeva seisuga müügiliider Eesti regionaalsete väljaannete seas.

Informatsiooni levitamiseks kommunikatsioonide kaasaegses globaalses ruumis geograafilisi piire ei eksisteeri. Seetõttu asuvad INFORING lugejad ja partnerid mitte ainult vabariigis, vaid ka Euroliidu ja Ida-Euroopa riikides, samuti terves reas riikides, milliseid seni peetakse veel eksootilisteks – Austraalias, Sri-Lankas, Dubais, Maltal jne. Kirjastus INFORING vastab informatsioonilise meediavahetuse arengu väljakujunenud ülemaailmsetele tendentsidele, mille eesmäriks on kultuuride teadvustamine ja vastastikune rikastamine.

AS INFORING – on euroopa mastaapi informatsioonilistes projektides osaleja, rahvusvahelise ja vabariikliku taseme kultuur-valgustuslike projektide organisaator ja koordinaator. Rahvusvaheline projekt TELEBALT (2002-2003) Euroopa Komisjoni IST (Informatsioonilise Ühiskonna Tehnoloogiad) FP6 raamides. Kirjastust INFORING esitati projektis osalejana ja projekti regionaalse juhendajana Eesti Vabariigis. Projekti eesmärgiks oli uute informatsioonitehnoloogiate areng ja kasutamine töölerakendamise organiseerimisel, samuti uute ideede, projektide otsing. Antud projekti raamides oli organiseeritud informatsiooniline seminar (Tallinn, 20.06.2003), loodud elektrooniline tööbörs Balti riikidele.

Rahvusvaheline projekt EPRI-Start (2005-2006) Euroopa Komisjoni IST (Informatsioonilise Ühiskonna Tehnoloogiad) programmi alusel FP6 raames. Kirjastus INFORINGregionaalne koordinaator Eesti Vabariigis.

Projekti eesmärk – kompaniide otsing Eesti Vabariigis, millised tegutsevad uute informatsiooniliste tehnoloogiate arengus, Euroopa komisjonile ja valitsusstruktuuridele informatsioonilise andmepanga loomine kompaniidest, projektidest, kompaniide sertifitseerimine kehtestatud metoodika alusel.

Rahvusvaheline projekt IST4Balt (2005-2007) Euroopa Komisjoni IST (Informatsioonilise Ühiskonna Tehnoloogiad) programmi alusel FP6 raames. Kirjastus INFORING oli regionaalseks tööde koordinaatoriks Eesti informatsioonilis-demonstratiivse keskuse loomisel, edasisel elekroonilise tööbörsi arengul, Balti noortekeskuse loomisel.

2006.a. oktoobri kuu lõpus toimunud rahvusvahelisel turismifilmide festivalil TOUR FILM Poznani linnas (Poola) peanominatsioonis “Turismifilm, mis teenib turismiliikumise populariseerimisele”, sai AS INFORING videotoodang teise koha. Filmide, reklaamklippide ja muu videotoodangu võtteid teostab INFORING isiklik meediastuurio professionaalsel aparatuuril, selle edasine reproduktsioon on aga võimalik nii stuudiliselt, kui ka telesaatekanalite kaudu.

Projekt “Kaukaasia Peipsil-2007” – on kultuur-meelelahutuslik festival, mis on suunatud tutvumisele Kaukaasia kultuuriga läbi muusika, tantsude, laulude, rahvuslike kostüümide ja kulinaaria. Üritusest võtsid osa enam kui 10000 Ida-Virumaa elanikku ja külalist. Festivali laval hiigasid Kaukaasia ja Venemaa tähed – N.Bregvadze, V.Kikabidze, J.Ohhotšinski, ansamblid “Ariran”, “Luga”, “Mamuli”, “Terek” jt. Festivalis osalesid Armeenia, Aserbaidžaani rahvuslikud Eesti ühendused.

Balti Kirjastustemaja INFORING pakub oma lugejatele reaalset võimalust olla alati kursis tähtsamate sündmustega vabariigis ja maailmas.© 2002 Битрикс, 2007 1С-Битрикс